NOVAS

CURSO 2022/2023

Neste curso trocamos o local do ensayo, e agora estamos a ensaiar nun aula da escola E.T.S. de Náutica. 

Na actualidade o Coro Adayeus o compoñen:

  1 Directora (Raquel Rodriguez)
15 Sopranos
11 Contraltos
  7 Tenores
  8 Baixos

O que fan un total de 41 compoñentes,